6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
Kanun Numarası : 6769
Kabul Tarihi : 22/12/2016
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 10/1/2017 Sayı : 29944
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 58
İncele