Sınai mülkiyet hukuku özel ihtisas gerektiren bir daldır. Bu konuda yayınlanan teorik bilgileri hakim olmanın gerekliliği yanında pratik tecrübeye dayalı bilgiler de gereklidir. Marka ve tasarım ile birlikte özellikle patent hukukunda mühendis kökenli uygulayıcıların tecrübesi patent hukuk alanında çalışacak hukukçular için gerekli olan bir bilgidir.

Türkiye’deki hukuk sistemi ve patent vekilliği sisteminde önce mühendislik lisansı yapıp sonra hukuk doktorası yapma imkanı olmadığından mühendis kökenli patent vekilleri ve hukukçuların bir birini tamamlayacak şekilde çalışmaları elzemdir.

Markiz Patent, bünyesindeki marka ve patent vekilleri bilgi ve tecrübe bakımından konularında iddialı kişilerdir. Bu özellikleri ile hukuk davalarında bilirkişilik ve danışmanlık hizmetini de sunmaktadırlar.