Markiz Patent, Türkiye’de 30 yıldan fazla bir süredir marka ve patent tescilleri konusunda çalışan Sayın Orhan ERİMAN liderliğinde kurulmuş bir patent bürosudur. 80’li yılların sonlarında  Türkiye’de 1879 tarihli ihtira beratı kanunu ve 1960 yıllardaki marka kanunu ile sınai hakların korunmaya çalışıldığı bir ortamda yola çıkıldı. 1995 yılında Türkiye’nin gümrük birliğine girmesi ve Dünya Ticaret Örgütüne dahil olması ile  yürürlüğe giren 551, 554 ve 556 sayılı patentlerin, tasarımların ve markaların korunması hakkındaki kanun hükmünde kararnameler önemli tecrübeler elde edildi. Nihayet 22 Aralık 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde  kabul edilen ve 10 Ocak 2017 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu gerçekten devrim niteliğinde bir gelişme oldu. Sektörün kuruluş, gelişme ve emekleme dönemlerinde Türkiye’de doğrudan sanayi ve ticaret erbabının yanında yer alan Sayın Orhan Eriman bu deneyimlerini Mart 2011 tarihinde kuruluşunda liderlik ettiği Markiz Patent Ltd. Şti’nde hizmetlerini kurumsal olarak vermektedir.

Markiz Patent, genel olarak marka, patent ve tasarım tescilleri olarak bilinen sınai mülkiyet alanında, bilgi birikimi ve tecrübeye sahip marka ve patent vekilleri ile iş çevrelerine butik tarzda profesyonel hizmet sunmaktadır. Yürüttüğü tescil işlemlerini gerek Türkiye içinde, gerekse yurt dışında, dünyanın herhangi bir yerinde doğru, sağlam ve en uygun maliyetlerle şeffaf bir şekilde sunmaktadır.